Ratkes-avaimet

Ratkes-avain on Ratkes ry:n myöntämä tunnustus ratkaisukeskeisen ja voimavarasuuntauneen ajattelu- ja työtavan pitkäaikaisesta kehittämisestä sekä näkökulman hyödyntämisestä koulutuksessa, työyhteisöjen kehittämisessä ja terapiassa.
 
Ratkes-avain 2015
Ratkes-avain 2015 luovutetaan Valtiokonttorin Kaiku-työelämäpalveluille 24.4.2015 yhdistyksen 20-vuotisjuhlien yhteydessä.
 

Ratkes-avaimen luovutustilaisuus 24.4.2015 Valtiokonttrorissa. Vasemmalta oikealle: Ratkes ry:n varapuheenjohtaja Timo Keistinen ja hallituksen jäsen Vaslav Skopets, keskellä kehityspäälliköt Liisa Virolainen, Marika Tammeaid ja Hilppa Kajaste Valtiokonttorin Kaiku-työelämäpalveluista sekä oikealla Ratkes ry:n puheenjohtaja Katja Kiiski
 
Ratkes-avain 2011
Ratkes-avain on tunnustus ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä työstä. Avain annettiin vuonna 2011 tamperelaiselle OmaPolku ry:lle. Omapolku on kehitysvammaisten nuorten vanhempien perustama työpaja, jossa nuorta tuetaan kokonaisvaltaisesti. Ks. http://www.omapolku.fi/.
 
Ratkes-avain 2010 Versolle
Vuoden 2010 Ratkes-avain-palkinnon sai Suomen sovittelufoorumi ry:n vertaissovittelutoiminta Verso. Verso on kouluissa käytettävä ratkaisukeskeinen menetelmä, joka pohjautuu restoratiivisen eli korjaavan oikeuden periaatteisiin. Konflikteja pidetään luonnollisesti arkeen kuuluvina ja ajatellaan, että kun niitä opetetaan ratkaisemaan rakentavasti, niin lopputuloksen ohella myös prosessi on antoisa. Kouluissa sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut konfliktiosapuolia hieman vanhemmat oppilaat.

Lue lisää:

Suomen sovittelufoorumin kotisivut http://www.ssf-ffm.com/sovittelu/
 
Ratkes-avain 2009
Ratkes-avain Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitukselle
Vuonna 2009 annoimme Ratkes-avaimen Yläneellä sijaitsevalle Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitukselle. Huvituksessa ilon käsitteistö on pinnalla, vaikka asiakkaiden tilanteet ovat haastavia. Asiakkaiden voimavaroihin luotetaan ja luodaan tilaa onnistumisille ja innostumiselle.
 
Ratkes-avain 2008 Stakesin verkostoryhmälle
Ratkes – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry on antanut vuotuisen tunnustuspalkintonsa Ratkes-avaimen Stakesin verkostoryhmälle. Ryhmä palkitaan pitkäjänteisestä ja luovasta työstään uudenlaisen palvelukulttuurin muovaamisessa.

Stakesin verkostoryhmä on kehittänyt arvostavia tapoja työskennellä tilanteissa, joissa ammattilaiselle, kuten sosiaalityötekijälle tai opettajalle, herää asiakasperhettä tai sen jäsentä koskeva huoli. Kohtaamisten välineiksi on tarjolla huolen jäsentelyyn ja puheeksiottamiseen liittyviä ohjeita ja dialogisia yhteistyömalleja. Keskeinen toimintamuoto ovat ennakointidialogit. Kun joku työntekijä huolestuu lapsen asioista tai pikemminkin omista mahdollisuuksistaan olla lapselle avuksi, hän voi sopia perheen kanssa, että kutsutaan koolle lapsen kannalta oleellinen kokoonpano tämän omaa lähiverkostoa ja ammattilaisia. Yhdessä ideoidaan lapsen ja perheen vinkkelistä myönteistä tulevaisuutta ja konkreettisia askeleita sitä kohti.
Ratkes-yhdistyksessä pidetään tärkeänä, että verkostoryhmän kehittelemät työtavat ovat arvostavia kaikille osapuolille ja että ne perustuvat toimiviin vaikuttamisen tapoihin. Näiden kautta mahdollistuvat askeleet kohti kullekin perheelle omannäköistä parempaa tulevaisuutta. Työn merkityksestä kertoo myös asiakaspalaute, joka on ollut hyvin myönteistä siitä huolimatta, että työstössä ovat ongelmalliset, herkät ja monisyiset asiat.

Verkostoryhmän työn juuria on erilaisissa hankkeissa Stakesin ja sitä edeltävän sosiaalihallituksen ajoilta, ja nämä juuret henkilöityvät erityisesti Tom Arnkiliin ja Esa Erikssoniin. Noin viidentoista vuoden aikana työskentelytapoja on hiottu tiiviissä yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa eri puolilla Suomea.
Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät 
http://groups.stakes.fi/VERK/FI/index.htm

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image